Consulting Team Discussion

Please enter your ideas - open and honestly If you have any suggestions for how to improve a point raised by someone else, please enter it!

Consulting Team Discussion

Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp  chỉnh sử dụng mắc cài và dây cung đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm, đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.  Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng mắc  cài kim loại thường nhật, Niềng răng mắc cài kim loại tự khóa và  niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.  Niềng răng mắc cài kim loại dù là  mắc cài thường nhật hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng cho phần lớn các đối  tượng các bạn. Những trường hợp bị các khiếm khuyết về  răng như hô, móm, thưa, lệch lạc dù là trẻ nhỏ hay người  lớn đều có thể sử dụng niềng răng mắc cài kim loại.
Traci Ludwick Send private email
Thursday, March 21, 2019
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz